En el número zero, en aquesta mateixa secció, es va presentar l’article sobre com introduir la robòtica en el nostre centre educatiu. En aquell article es van proposar una sèrie de pautes a seguir i una sèrie d’eines recomanables segons les edats dels nostres alumnes. En aquesta ocasió i amb la intenció que aquest article segui una continuació de l’anterior, es presenta una de les eines a les quals l’article feia referència, el LEGO WeDo.

Què és LEGO® Education WeDo 2.0?

LEGO® Education WeDo 2.0 és una proposta d’introducció a la robòtica educativa per a nens i nenes a partir de 7 anys. Permet als estudiants treballar un seguit d’activitats amb les quals desenvolupen els seus coneixements en ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques (STEAM), a més de millorar les seves habilitats comunicatives, d’escriptura i lectura, treball en equip i resolució de problemes.

El propòsit de WeDo 2.0 és despertar l’interès per les ciències. Per mitjà de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), els estudiants exploren, creen i comparteixen les seves experiències sobre les ciències naturals, la Terra i l’espai, la física i l’enginyeria.

En aquest sentit, WeDo 2.0 és una solució d’aprenentatge pràctic que ajuda a pensar i aporta als estudiants la confiança per formular preguntes, a més de proporcionar les eines per trobar les respostes i solucionar els problemes del dia a dia.

Què compon la solució educativa de LEGO® Education WeDo 2.0?

La solució educativa que ofereix LEGO® Education està integrada per diferents aspectes: l’equip bàsic, és a dir, el material físic; contingut digital en forma de projectes vinculats a diverses disciplines; el programari bàsic gratuït; eines d’avaluació per als docents; programes d’aprenentatge virtual; assistència tècnica; i accés a la comunitat de docents de LEGO® Education.

L’equip de WeDo 2.0 conté 280 peces i quatre components principals: un motor, un sensor de moviment, un sensor d’inclinació i un connector amb Bluetooth 4 de baixa energia. Usarem dues piles o bé una bateria recarregable com a font d’energia per alimentar aquest darrer dispositiu.

WeDo 2.0 es connecta amb tauletes i ordinadors gràcies a la tecnologia sense fil Bluetooth de baixa energia, fet que permet que les construccions es desplacin lliurement. En aquest sentit val a dir que, a diferència d’altres propostes com el robot EV3, no funciona de forma autònoma: cal que es mantingui connectat en tot moment a l’ordinador o tauleta, el cervell del robot.

LEGO® Education ha desenvolupat un programari propi de descàrrega gratuïta en diferents plataformes: iPad, tauletes Android, Windows 7, 8 i 10, Mac OS i Chromebook. El programari està disponible en diferents idiomes, entre els quals trobem el castellà i l’anglès però no el català.

Robot Lego
Robot Lego

En totes les plataformes anteriors s’ofereixen les mateixes funcionalitats: entorn de connexió i programació del robot, galeria de projectes, biblioteca de models i eina de documentació del treball realitzat.

El treball per projectes amb WeDo 2.0

WeDo 2.0 compta amb una varietat de projectes dissenyats perquè els estudiants desenvolupin pràctiques científiques. És a dir, els ofereixen oportunitats amb les quals poder treballar i desenvolupar idees i coneixements per tal de comprendre el món que els envolta.

Els projectes de WeDo 2.0 es divideixen en tres tipus: un projecte inicial de primers passos per aprendre les funcions bàsiques de WeDo 2.0; vuit projectes guiats vinculats al currículum i que inclouen instruccions detallades per a tot el projecte; i vuit projectes oberts vinculats al currículum Però amb un àmbit d’experiència més obert.

El conjunt de projectes s’enfoca amb tres propòsits diferents: modelar la realitat per comprendre fenòmens naturals com la metamorfosi de la granota o la pol·linització; investigar sobre alguns conceptes físics com ara les forces, la velocitat o les estructures; i dissenyar solucions per a un problema per al qual no existeix una única solució, com és el cas de la prevenció contra inundacions, l’ajuda i rescat i la classificació per al reciclatge.

Robot Lego WeDo

A més, els 16 projectes tenen en comú que estan dividits en tres fases: la fase Explorar, que connecta els estudiants amb la tasca en qüestió; la fase Crear, que permet als estudiants construir i programar; i la fase Compartir, en la qual es documenta i presenta el projecte. Es podria considerar una quarta fase opcional, Seguir creant, a mode d’ampliació per als estudiants més grans.

 

Algunes consideracions sobre WeDo 2.0

D’acord amb la proposta plantejada per LEGO® Education, cada projecte té una durada aproximada de tres hores. Cada una de les fases (Explorar, Crear i Compartir) té la mateixa importància per al seguiment del projecte, per la qual cosa la seva durada serà d’uns 45 minuts, si bé és possible modificar el temps que s’invertirà en cada fase.

  • Fase Explorar: 30–60 min
  • Fase Crear: 45–60 min
  • Fase Seguir creant (opcional): 45–60 min
  • Fase Compartir: 45 min o més

Amb tot, apreciem que la fase pròpiament de creació i manipulació de robots (és a dir, de muntatge i programació del model) és una part més del projecte: un moment significatiu, per descomptat, però en definitiva una part més del procés.

En fer èmfasi en aquest aspecte volem compartir una reflexió al voltant del plantejament de LEGO® Education amb WeDo 2.0. Considerem encertat que la robòtica s’inclogui de manera natural com un recurs de valor addicional en el procés d’aprenentatge. Un procés constituït per un conjunt d’experiències que no es limiten exclusivament a la part de manipulació tot i que, d’acord amb la teoria construccionista, l’estadi de creació amb les mans sigui especialment rellevant per a l’aprenentatge.

En definitiva, amb WeDo 2.0 veiem un enfocament de la robòtica educativa que ens agrada molt: com una cosa natural, un recurs més amb el qual nens i nenes recordaran que van descobrir les ciències i l’enginyeria fent projectes en què construïen i programaven robots… i molt més!

 

La connexió de WeDo 2.0 amb Scratch

Considerem que el programari propi desenvolupat per LEGO® Education és molt encertat per a infants de set, vuit i nou anys donat el propòsit de ser una introducció a la robòtica educativa. Ara bé, si desitgem treure partit de WeDo 2.0 amb estudiants dels darrers cursos de Primària la solució ideal és connectar aquesta proposta amb Scratch.

En primer lloc cal que tinguem en compte que l’extensió de WeDo 2.0 amb la versió oficial de Scratch només està disponible per a Mac OSX i Windows 10. Més endavant veurem quines alternatives es presenten per a tauletes, Chromebook i Linux.

Com hem vist, WeDo 2.0 es comunica per mitjà de Bluetooth 4 de baixa energia. Per aquest motiu, serà necessari que l’ordinador disposi d’aquesta tecnologia o, altrament, connectar al port USB un mòdul extern anomenat BLED112.

Per establir la comunicació entre WeDo 2.0 i Scratch cal descarregar el Gestor de Dispositius, un programari disponible a la pàgina web següent: scratch.mit.edu/wedo. En aquesta pàgina trobarem un pas a pas en català amb les indicacions corresponents.

Si disposem de tauletes iPad també podem programar WeDo 2.0 amb un entorn de programació visual de blocs semblant a Scratch gràcies a dues aplicacions: Tynker i Tickle. Ambdues són gratuïtes i permeten treure profit dels sensors de la tauleta i connectar en un mateix projecte WeDo 2.0 amb robots d’altres marques.

Tynker i WeDo

En el cas de tauletes Android, en l’actualitat no és possible p

rogramar WeDo 2.0 amb un entorn tipus Scratch i l’única app disponible és la pròpia de LEGO® Education que hem vist abans.

Pel que fa a Linux i Chromebook, hem de recórrer a S2Bot, un programa que ens permet establir la comunicació entre Scratch i diferents robots. En el cas de WeDo 2.0, resulta imprescindible disposar del mòdul BLED112 per poder connectar-lo amb qualsevol de les plataformes que S2Bot suporta: Windows (XP+), Mac (10.6+), Linux i Chromebook.

Què aporta la connexió de WeDo 2.0 amb Scratch?

Tant Scratch com WeDo 2.0 són recursos amb els quals els infants poden comunicar els seus pensaments i la seva manera d’entendre el món. En altres paraules, es tracta d’una gran oportunitat perquè cada persona expressi les seves idees a partir dels seus interessos utilitzant alhora elements físics i digitals.

Moltes escoles aprofiten WeDo 2.0 i Scratch com a recurs per explicar històries i contes, controlar videojocs, treballar amb màquines simples, mesurar i calcular distàncies, rutines i temps i crear models propis. Tot plegat contextualitzat en un aprenentatge col·laboratiu i participatiu on també  participen competències no tecnològiques com ara el llenguatge, la lectura i escriptura o les ciències socials.

Imagina, Programa, Comparteix!

Pau Nin
Mestre a l'escola Sagrat Cor Sarrià i dinamitzador del portal ScratchCatalà, espai de divulgació de la programació educativa i en especial de Scratch. Li agrada compartir amb altres docents les possibilitats de la programació i la robòtica educativa com a recurs motivador per a l'aprenentatge.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here